Jos mahdollista, selvitä vahinkopaikalla syyllisyys. Ota ylös vastapuolen henkilö-, ajoneuvo- ja vakuutusyhtiötiedot. Syyllinen tekee vahinkoilmoituksen omaan yhtiöönsä.

Kun vastapuoli on syyllinen, huolehdi siitä, että vastapuoli tekee vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä. Kun olet itse vahingon aiheuttaja, voit täyttää vahinkoilmoituksen korjaamollamme samalla kun tuot auton korjattavaksi.

Jos kyseessä on oma vahinko, tee vahinkoilmoitus omaan yhtiöösi.

Auton omistaja/haltija päättää missä auto korjataan.

Autamme tarvittaessa vahinkoilmoituksen teossa ja huolehdimme autosi korjauksesta. Näin asia on mahdollista hoitaa nopeasti ja sujuvasti.

Vahinkoilmoituksen ja muut asiapaperit saatuaan vakuutusyhtiö antaa laskutusluvan korjaamolle. Laskutuslupapäätös tulee saada vakuutusyhtiöltä ennen auton luovutusta.